menu.php

Plany zajec

Studia dzienne

Studia zaoczne
Testy z gramatyki angielskiej


Test 3l - Kliknij ponizej aby pobrac

Test 3k - Kliknij ponizej aby pobrac

Test 3h - Kliknij ponizej aby pobrac

Test 3i - Kliknij ponizej aby pobrac

Test 3f - Kliknij ponizej aby pobrac

Test 2g - Kliknij ponizej aby pobrac

Test 2f - Kliknij ponizej aby pobrac


Test 2e - Kliknij ponizej aby pobrac


Test 2d - Kliknij ponizej aby pobrac


Test 1 s - Kliknij ponizej aby pobrac


Reported Speech materials

Test 1O - kliknij ponizej by pobrac

Test 1o - cz 1 - kliknij by pobrac

Test 1o - cz 2 - kliknij by pobrac

Test 1o - cz 3 - kliknij by pobrac

Test 1o - cz 4 - kliknij by pobrac

Test 1o - cz 5 - kliknij by pobrac


Test 1N - kliknij ponizej by pobrac

Test 1n - cz 1 - kliknij by pobrac

Test 1n - cz 2 - kliknij by pobrac

Test 1n - cz 3 - kliknij by pobrac

Test 1n - cz 4 - kliknij by pobrac

Test 1n - cz 5 - kliknij by pobrac


Test 1M - kliknij ponizej by pobrac

Test 1m - cz 1 - kliknij by pobrac

Test 1m - cz 2 - kliknij by pobrac

Test 1m - cz 3 - kliknij by pobrac

Test 1m - cz 4 - kliknij by pobrac


Test 1L - kliknij ponizej by pobrac

Test 1L - cz 1 - kliknij by pobrac

Test 1L - cz 2 - kliknij by pobrac

Test 1L - cz 3 - kliknij by pobrac

Test 1L - cz 4 - kliknij by pobrac


Test 1k - kliknij ponizej by pobrac

Test 1K - cz 1 - kliknij by pobrac

Test 1K - cz 2 - kliknij by pobrac

Test 1K - cz 3 - kliknij by pobrac

Test 1K - cz 4 - kliknij by pobrac


Test 3b - kliknij by pobrac

Test 3c - kliknij by pobrac

Test 3d - kliknij by pobrac

Test 3e - kliknij by pobrac


Test 1MA - cz 1 - kliknij by pobrac

Test 1MA - cz 2 - kliknij by pobrac

Test 1MA - cz 3 - kliknij by pobrac

Test 1MA - cz 4 - kliknij by pobrac


Parafrazy

Parafrazy cz 1 - kliknij by pobrac

Parafrazy cz 2 - kliknij by pobrac

Parafrazy cz 3 - kliknij by pobrac

Parafrazy cz 4 - kliknij by pobrac

Parafrazy cz 5 - kliknij by pobrac

Parafrazy cz 6 - kliknij by pobrac