menu.php

Wszystko o Past Continuous


Jak wygląda Past Continuous?
Jest to czas bardzo podobny do present continuous. Przypomina go zarówno na płaszczyźnie tworzenia pytań jak i użycia. W zasadzie, jeśli poznaliście odmiane "to be" w przeszłości (I was, you were itd.), już możemy tworzyć czas past continus. Wystarczy do odmiany tej (I was, you were idt.) dodać jakiś czasownik oraz końcówkę -ing i już mamy czas past continuous!

I was driving a car. (Prowadziłem samochód.)
I was going to the cinema. (Szedłem do kina.)
Tak wygląda cała odmiana:

I was doing something. (Ja coś robiłem)
You were doing something. (Ty _)
He was doing something. (On_)
She was doing something. (Ona_)
We were doing something. (My coś robiliśmy.)
You were doing something. (Wy coś robiliście.)
They were doing something. (Oni coś robili.)


Przeczenia w Past Continuous


Przeczenia tworzy się bardzo łatwo, wystarczy wstawić słówko not!

I was not doing something.
You were not doing something. (Reszta tak jak w tabelce wyżej).

Pytnia


Tworzymy je tak samo jak w present continuous. Porównajmy.

I am driving a car. (Prowadze samochód)
Am I driving a car? (Czy ja prowadze samochód?)
What are you driving? (Co ty prowadzisz)?
I was driving a car.
Was I driving a car? (Czy ja prowadziłem samochód?)
What were you driving? (Co ty prowadziłeś?)


Pytanie za pomocą słówka "Czy?" (Inwersja czyli przestawienie).,
Czyli, jeśli chcemy utworzyć pytanie ze słówkiem "czy?", używamy przestawienia, z "I was" na "Was I?"
Was I driving a car? (Czy ja prwadze samochód?)
Pytania tworzone przez słówko pytające
Jeśli chcemy utworzyć pytanie ze słówkiem pytającym używamy słówka pytającego np: "Why?", "When?", "Where?", potem dodajemy przestawienia np: "Am I" a następnie dodajemy czasownik i resztę zdania np: "driving a car". Otrzymujemy zdanie:

Why was I driving a car? (Czemu ja prowadziłem samochód?)
Schemat tworzenia pytań w czasie past continuous wygląda następująco:past continuous graphic