menu.php

Future Continuous - Czas Przyszły Ciągły


Czasu future continuous użyjemy w podobnym kontekście jak innych czasów continuous tzn. wszystkie one dotyczą i skupiają się na trwających działaniach. Jedyna różnica dotyczy tego, czy dana czynność trwała w przeszłości (past continuous), trwa w teraźniejszości (present continuous), czy może trwać będzie w przyszłości (future continuous). Przede wszystkim kładziemy nacisk na to że czynność będzie trwała! NIE interesuje nas czy się zakończy w przyszłości czy nie! I to jest bardzo ważne, ponieważ pomoże ten aspekt nam odróżnić ten czas od innych. Ok jeśli już o tym pamiętamy możemy przyjrzeć się przykładom.

Jeśli wiemy, że w przyszłości o jakiej godzinie czy porze jakaś czynność będzie się działa, to wtedy użyjemy future continuous! Zobaczymy jak to wygląda na przykadzie: 

Tomorrow at 3 o'clock I will be watching TV. (Jutro o godzinie 3 będę oglądał telewizję).

Widzimy, że ktoś jest pewien, że będzie jutro oglądał telewizję o danej porze.

This time next Monday I will be relaxing on the beach. (O tej porze w przyszły poniedziałek, będę się relaksował na plaży).

I can't come because tomorrow at 4 o'clock I will be comming back home.(Nie mogę przyjść, bo jutro o czwartej będę wracać do domu)

future continuous obrazekCzasu future continuous możemy użyć w jednym ciekawym wyjątkowym kontekście. Gdy mamy np. coś do załatwienia, możemy spytać kogoś:

Will you be going to the city center tomorrow, I need to buy butter? (Czy będziesz szła jutro do centrum miasta, muszę kupić masło?).

Mamy jakiś interes tzn. chcemy kupić masło i pytamy czy ktoś będzie akurat szedł do miasta.

Will you be watching the television today evening? (Czy będziesz oglądał dziś telewizję?).

Wydaje mi się, że są to najważniejsze informacje dotyczące future continuous. Więcej informacji znajdziecie w rozdziale porównującym i wyjaśniającym użycie czasów przyszłych na przykładach.