menu.php

Domowe, ktore nalezy przeslac to:


Streszczenie pracy o "Global Climate Change Overreaction" DEADLINE 10.04.2020

Streszczenie artykulu o "Fashion" DEADLINE 13.04.2020

Streszczenie artykulu o "Terrorism" DEADLINE 13.04.2020

Streszczenie artykulu o "Investing" DEADLINE 15.04.2020

Definition essay "What is investing" DEADLINE 30.04.2020

Comparison Contrast Essay "Socialism vs. Capitalism" DEADLINE 30.04.2020Pisanie akademickie - materialy na zajecia


Lesson 1 - Definition Essay

Lesson2 - 20th and 27th of March

Lesson3 - 3rd of April


Lesson4 - 17th of April

Link do filmu z zajeciami


Lesson 5 - 24.04.2020

Lesson Agenda

Article - Kliknij


Lesson 6 - 8.05.2020

Lesson Agenda


Lesson 7 - 15.05.2020

Lesson Agenda


Lesson 8 - 22.05.2020

Lesson Agenda


Lesson 9 - 28.05.2020

Lesson Agenda


Lesson 10 - 5.05.2020


Tabela wykonanych zadan

ID Studenta "Global climate change overreaction" Fashion Terrorism Investing - summary Investing - essay Comparison Essay
BT 5 4+ 4+ 4+ 4 5-
FF 3+ 4 4 4 4+ 4+
BG 4- 4+ 5- 3+ 3+ 4+
KK 4 4 5 4 5- 4+
PB 5- 5 4+ 5 4
PV 5- 5 5 5 5 5
PZ 5- 4+ 5- 4+ 5- 4
SM 5 4+ 5 4 4+ 5-
SK 5- 5- 5- 5 5 5