menu.php

Czas Future Perfect - Tworzene


Czas future prfect jest to prosty czas pod względem budowy. Widzimy poniżej jak wygląda odmiana:

I will have done
You will have done
He will have done
She will have done
It will have done

We will have done
You will have done
They will have done

Jak widzimy forma się nie zmienia wszędzie WILL HAVE oraz TRZECIA FORMA Z TABELKI (past participle).

Przeczenia w future perfect

Podobnie w future perfectjest z przeczeniami :

I will not have done
I won't have done

Pytnaia w future perfect

Pytania układać możemy też przy pomocy słówek pytających: jak who, when itd...

Who will have arrived at th station by three o'clock? Więcej informacji i przykładów dotyczących future perfect znajdziecie w zakładce future perfect.