menu.php

Wszystko o Future Simple

Future Simple przede wszystkim używać będziemy do spontanicznych decyzji, tzn. aby poinformować o decyzji, którą podejmujemy w momencie mówienia

Wyobraźmy sobie taką sytuacje, dzwoni telefon i ktoś mówi "Ja odbiorę!". Ktoś podjął decyzje spontanicznie, więc po angielsku użyjemy "will" i powiemy:

"I will get it." (Ja odbiorę - można też użyć wersji skróconej "I'll get it").

Powtórzmy, gdy jakąś decyzję podejmujemy w momencie mówienia, użyjemy właśnie future simple, czyli "will". Przyjrzyjcie się poniższemu zdaniu:

"Hej, chcesz iść na dyskotekę?", "Nie, myślę, że dzisiaj nie pójdę." Po angielsku zdanie to będzie wyglądało tak: 

"Hey, do you want to go to the disco?", "No, think I won't go, I don't have anything to wear".

czas future simple graph

Jak widzimy, "I think I won't go,", odnosi się do decyzji jaka podjęta została w momencie mówienia. Kogoś spytano czy chce iść na dyskotekę, a ta osoba w zasadzie "na miejscu", w momencie prowadzenia rozmowy powiedziała, że nie idzie. Jest to decyzja raczej spontaniczna.

To nie wszystko gagadki! Future simple, czyli "will" użyjemy też wtedy, gdy chcemy wyrazić nasze wewnętrzne przekonania. Jeśli jesteśmy przekonani że ktoś zda egzamin na prawo jazdy bo jest dobrym kierowcą powiemy:

I'm sure you will pass the driving license exam. (Jestem pewien, że zdasz egzamin na prawo jazdy).

Podobnie, kiedy przewidujemy, co może się zdążyć w przyszłości użyjemy "will". Wyobraźmy sobie, że Zosia idzie do wróżki, i pyta się co ją w życiu czeka, a ta odpowiada:

"You will meet a tall handsom man" (Spotkasz wysokiego przystojnego mężczyznę).

Wróżka przepowiada przyszłość, ale kiedy ktoś przepowiada sobie przyszłość w inny sposób też użyje will! Kazam!  Gdy John zapytany "Co będziesz robił za rok?" odpowiada:

"I think, next year I will be traveling around the world".

Oznacza to, że nie poczynił jeszcze planów, ani przygotować do wycieczki, ale przewiduje, że może za rok będzie jeździł dookoła świata.

"Will", użyjemy również wtedy, gdy obiecujemy coś komuś

I promise, I will come back soon. (Obiecuje, że niedługo wrócę).
Don't worry, I will not make that mistake. (Obiecują, że nie popełnię tego błędu).

Future simple użyjemy też gdy zgadzamy się, że coś zrobimy.

Ok, I will give him your message. (Ok przekażę mu twoją wiadomość.)

Podobnie, kiedy spontanicznie decydujemy się pomóc komuś - I will help you fill in the form. (Pomogę Ci wypełnić formularz) lub gdy prosimy kogoś, aby coś zrobił użyjemy "will" It's raining will you please close the window? (Pada, czy możesz zamknąć okno?).

W wyjątkowy sposób użyć możemy natomiast słówka "will not" czyli "won't". Użyjemy go wtedy, gdy mówimy, że ktoś nie chce czegoś zrobić.

I've tried to convince him to go to school, but he just won't get out of bed. (Staram się go przekonać by poszedł do szkoły, ale on nie chce wyjść z łóżka).
I won't eat the dinner, I wont! (Nie zjem obiadu, nie zjem!).

Często future simple pojawia się z takimi wyrazami jak "I am sure","I think", "I wonder".

I think I will be sick tomorrow. (Myślę, że chyba jutro będę chory).

To wszystko na temat future simple.