menu.php

Past Perfect Continuous - Tworzenie

Bardzi prosty czas pod względem budowy. Zobaczmy na odmianę i mamy jasny obraz sprawy:

I had been fighting
You had been fighting
He had been fighting
She had been fighting
It had been fighting

We had been fighting
You had been fighting
They had been fighting

Jak widzimy forma się nie zmienia wszędzie HAD oraz -ING. 

Pytania w past perfect continuous

Pytania w past perfect continuous tworzone dzięki słówkom pytajacym wyglądają tak:

Who had been fighting?
Why had they been fighting?

Pytania tworzeone przez inwersję wyglądać będą następujaco:

Had I been fighting?
Had you been fightig?

Więcej informacji w zakładce dotyczącej zastosowania czasu past perfect continuous .