menu.php

Wszystko o Past PerfectKiedy używamy czasu Past Perfect?

Używamy tego czasu, prawie zawsze razem z past simple! Owszem, Past perfect pojawia się prawie zawsze w kontekscie razem z czasem past simple! Dlaczego? Ponieważ oryginalnie powinien on być użyty wtedy, kiedy chcemy powiedzieć co się wydażyło zanim wydażyło się coś innego! Brzmi dziwnie, zobaczmy przykałd:

Yesterday John was at the stadium. But by the time I arrived the game had already ended. (Wczoraj John był na stadionie. Ale kiedy ja przyszedłem mecz już się skończył)

Oznacza to, że Wczoraj John był na stadionie - past simple. Następnie ja pojechałem na stadion i kiedy przyjechałem - past simple, mecz już się skończył - past perfect. Jak widzimy, past perfect jest czasem mocno związanym z past simple. Aby bowiem zaznaczyć, że coś się zdażyło w przeszłości przed czymś innym no to musimy mieć unkt odnieśienia czyż nie? Taki punkt odnieśienia dla past perfect daje past simple.

When I got to Sue's house, it turned out she had already left. (Kiedy dotarlem do domu Sue, okazalo się, że ona już wyszła).

Ok, i co tutaj mamy. Widzimy, że "dotarłem do domu Sue" (past simple), i okazało się, że ona już wyszła tzn. wyszła zanim ja doarłem. (Past Perfect), i dlatego do stwierdzenia, że ona już wyszła wcześniej używamy past perfect.

czas past perfect graph


Odwiedzcie poniższą zakładkę jeśli chcecie dowiedzieć się, jak buduje się past perfect