menu.php

Tworzymy czas present simplePrersent simple - przyjrzyjmy się przykładowi :

I like flowers.

Casownik w present simple (like) wstawiamy z bezokolicznika (infinitive) jest to nic innego jak pierwsza forma z tabelki czasowników nieregularnych (czyli z tabelki z trzema formami czasowników).

Przyjrzyjmy się jeszcze jednemu przykładowi:

She likes flowers.

Dla trzeciej osoby liczby pojedyńczej (he, she, it) do czasowniika (like) dodajemy "s" lub "es". To czy będzie to "es" czy "s" zależy od tego jak zakończony jest czasownik. Każdy, kto troche pouczy się angielskiego z czasem wyłapuje różnicę i nie musi się zastanawiać czy jest to "s" czy "es". Zobaczmy jak to wygląda:

I go to school every day. (Ja chodzę do szkoły co dziennie). Tu czasownik nie ma "s" ani "es" bo jest to pierwsza osoba liczby pojedyńczej "I".

Odmieńmy dla przykładu czasowik "to go" czyli "iść":

l. poj.

I go to school
You go to school
He goes to school
She goes to school
It goes to school
l. mn.

We go to school
You go to school
They go to school

Jak zbudować pytanie w czasie Present Simple?


  • Pytanie ze słowkiem "Czy"


Tym się rożni ten czas od tych poznanych wcześniej, że pytania ze słówkiem "czy" tworzymy za pomocš operatora "do" lub "does" a nie inwersji (jak w przypadku present continuous oraz past continuus. Mówišc prościej, w present simple pytania możemy tworzyć przez czasownik posiłkowy Do lub Does (does tylko dla 3 osoby liczby pojedynczej). Do i Does pełni rolę słówka "czy".

Gdzie "do" a gdzie "does"?
Does pojawia się gdy w zdaniu mamy 3 osobę liczby pojedyńczej czyli "he", "she", albo "it" czyli:
he does, she does, it does,
"Do" mamy dla reszty osób np:
I do, you do, we do, you do, they do.

Do you like flowers ? Do they like flowers ? etc... (Czy lubisz kwiaty?) (Czy oni lubiš kwiaty?)
Does he like flowers ? (Czy on lubi kwiaty?).
Does she like flowers ? (Czy ona lubi kwiaty?).
Does it like flowers ? (Czy ono lubi kwiaty?).

  • Słówka pytające


W present simple pytania możemy tworzyć przez słowo pytające (tzw. Wh - words jak when, who, where, what) np:

Why do you like flowers?
When do you go to school?

  • Dla zaineresowanych - porownanie tworzenia pytań w present simple i present continuous
Podobnie tworzenie pytań wyglądało w czasie present continuous, żeby się przekonać możemy zajrzeć rozdziału, w którym to omówiłem. Mamy tu jednak jedną zasadniczą różnicę. W present simple pojawia się w pytaniu, bowiem słówko "do" po słówku "why". W continuous była zamiast "do" inwersja. Ogólnie model tworzenia pytań w present simple (podobnie zresztą jak w past simple) wygląda następująco:

present simple pytania
Tworzenie pytań w present simple