menu.php

Casy Present

W tym rozdziale porównywać będziemy czasy Persent i tłumaczyć różnice!

Zwróćmy uwagę na takie przykłady:

  • PRESENT SIMPLE
I eat hamburgers every day. (Jem hamburgery co dziennie).

Jest to oczywiście czas present simple. Widzimy, że ktoś zjada codziennie hamburgery więc jest to czynno¶ć regularnie powtarzaj±ca się, czyli typowy kontekst do użycia czasu present simple. Wszystko jasne.

Zobaczmy jak zdanie to będzie wygl±dało w czasie present continuous.

  • PRESENT CONTINUOUS
I can't talk right now because I am eating a hamburger.

Widzimy, że w tym zdaniu mamy do czynienia z czasem present continuous, kontekst się jednak zmienił, tutaj, ktoś używa present continuous mówi±c o czynno¶ci, która dzieje się w momencie mówienia. Ktoś właśnie teraz zjada hamburgera. Kładziemy nacisk na czynno¶ć zjadania hamburgera.

Ok, jeśli to jest jasne to popatrzmy na present perfect continuous

  • PRESENT PERFECT
I have been eating hamburgers since I was 10 years old. (Jem hamburgery od kiedy miałem 10 lat).

Tutaj widzimy, że ktoś chce poinformować iż hamburgery zaczął jeść w wieku 10 lat, jadł je przez ten okres aż do teraz, i prawdopodobnie będzie je jadł również w przyszło¶ci.

I have eaten four hamburgers today.

Kto¶ chce poinformować nas że już dokonał czynno¶ci zjedzenia 4 Hamburgerów. Może jeszcze dzisiaj zje¶ć więcej ponieważ dzień jeszcze trwa, ale ważne jest że już zostały zjedzone cztery.
  • PRESENTW PERFECT CONTINUOUS
I have been eating hamburgers since I was 10 years old.

W zdaniu Present Perfect Continuous widać, że kto¶ po prostu je hamburgery od 10 roku życia i nie interesuje nas ile już zjadł, kładziemy nacisk na czynno¶ć a nie na rezultat.
Więcej o czasach present znajdziecie w kolejnych zakładkach.