menu.php

Future Perfect Continuous


Bardzi prosty czas pod względem budowy. Zobaczmy na odmianę i mamy jasny obraz sprawy:

I will have been fighting
You will have been fighting
He will have been fighting
She will have been fighting
It will have been fighting

We will have been fighting
You will have been fighting
They will have been fighting

Jak widzimy forma się nie zmienia wszędzie WILL HAVE BEEN oraz -ING

Przeczenia - Future Perfect Continuous

Łatwo jst też z przeczeniami:

I will not have been fighting ...
You will not have been fighting...
John will not have been ...

Pytnaia - Future Perfect Continuous


Pytania tworzyć będziemy tradycyjnie, poprzez inwersję, albo słówka pytające. Przy inwersji będziemy mieli:

Will you not have been fighting...?
Will John not have been fighting...?

Jeśli chcemy tworzyć pytania przez słówka pytające "who, when, what..." będą one wyglądały tak:

Who will have been fighting? When will John have been fighting?