menu.php

Wszystko o Past Perfect

Czas past perfect to bardzo łatwy czas w tworzeniu, bo składa się tylko ze słówka had + trzecia forma czasownika. Jeśli czasownik jest nieregularny będzie to past participle z trzeciej kolumny w tabelce. Jeśli jest to czasownik regularny to dodamy do niego tylko końcówkę -ed lub ewentualnie -d (zgonie z zasadami fonetyki i morfologii). Tak to wygląda w praktyce:

I had arrived at the party before Sue went home. (Przyszedłem na przyjęcie zanim Sue poszła do domu)
Tak jak tłumaczyłem wyżej, mamy tu had + czasownik regularny z końcówkę -ed = arrived.
W tym czasie nie ma znaczenia, czy chodzi o he, she, it czy inne osoby wszędzie mamy had + 3 forma z tabelki lub czasownik z -ed! Pełna odmiana przykładowego czasownika pić (drink) drink będzie wyglądała następująco:

l.p.
I had drunk
You had drunk
He had drunk
She had drunk
It had drunk

l.mn.

We had drunk
You had drunk
They had drunk

Pytania w Past Perfect


Pytania, jak i w innych czasach można też tworzyć za pomocą słówek pytających. Również w tym czasie schemat tworzenia pytań ze słówkami pytającymy wygląda tak samo, najpierw słówko pytające, następnie operator HAD, i czasownik z -ed albo z trzeciej formy z tabelki czasowników nieregularnych, zobaczmy

Na marginesie przypominam, że słówka pytające to np. who, where, when itd.

Who had arrived before Sue went home
(kto przyszedł zanim Sue poszła do domu?)
Przeczenia w past perfect

Przeczenia w Past Perfect


Przeczenia tworzymy przez wstawienie "has not been doing "lub "have not been doing": (has - dla, he, she, it)

I have not been writting the letter all morning. (Nie pisałem listu cały ranek).
He has not been working for a month. (On juz od miesišca nie pracuje).

Jak widzicie "not" wędruje po "has" albo "have".
To wszystko w tym rozdziale. Więcej u zastosowanu Past Perfect czasu dowiecie się klikając tu: past perfect.