menu.php

Czasy Angielskie Ćwiczenia i Odpowiedzi

Ćwiczenie 1. obejmuje następujące czasy: present simple, present continuous, past simple, past continuous, future simple,

Przetłumacz:

1. Zawsze jeżdżę do krakowa na wakacje
2. Lece właśnie nad niskimi górami i wzniesieniami (mountains, hills)
3. Wczoraj obudziłem się o 7:00
4. Dwa dni temu o tej porze naprawiałem rower
5. "Stewardesa dzwoni" - "Ja odbiorę" (answer the call)
6. Za dwa dni jedziemy z Januszem do Wrocławia.
7. Samolot odlatuje do Szczecina o 15:00, nie spożnij się.
8. Nie lubie samolotów odrzutowych, bo śmierdzą spalinami (exhaust fumes)
9. Idę sprawdzić czy wszystko w porządku w ładowni. (cargo room)
10. Leciałem nad Gdańsk, kiedy moje przyrządy pomiarowe nagle zaczeły sie psuć.
11. Ziutek bedzie dobrym pilotem, bo dużo ćwiczy latanie na symulatorze.
12. Jutro idę do Janko o trzeciej.
13. Za dwa dni odwiedzamy naszego brata
14. Samolot do berlina odlatuje o 13:25

Odpowiedzi i wytłumaczenie

1. I always go to Kraków on holliday.
Jest to czas present simple ponieważ dotyczy czynności stale powtarzającej się, periodycznej.
2. Righ now I am flying over low montains and hills.
Tu pojawia się czas present continuous ponieważ czynność dzieje się w momencie mówienia. 3. Yesterday I woke up at 7:00.
Tutaj mamy do czynienia z czasem past simple, jest to czynność, która wydażyła się w przeszłości i została zakończona.
Używając słowa "yesterday" zaznaczamy, że czynność już została dokonana.
4. Two days ago at this time I was repairing my bike.
Tutaj mamy czas past continuous ponieważ jest to czas, który pomaga nam wyrazić to co działo się w przeszłości o jakieś porze oraz nie koniecznie zostało zakończone. Nie interesuje nas czy czynność została zakończona czy nie.
5. "The Stewardess is calling", - "I will answer the call".
Czas future simple czyli "will". Używamy tego czasu poneiważ mówimy o spontanicznej decyzji rozmówcy, nie jest to czynność zaplanowana, o odebraniu wezwania zdecydowano spontanicznie.
6. In two days we are going to Wrocław with Janusz.
Tutaj czas present continuous stosujemy do przyszłości.
7. The plane departs to Szczecin at 15:00, do not be late.
8. I do not like jet engine planes, because they smell of exhaust fumes.
O preferencjach mówimy w czasie present simple.
9. I will go and check if everything is ok in the cargo room.
Tutaj mamy czas future simple ponieważ czyjemy, że decyzja o pójściu do ładowni jest raczej spontaniczna. Nie była ona zaplanowana.
10. I was flying over Gdańsk when my devices started to malfunction.
Mamy tutaj czas past continuous oraz past simple. Czas past simple to - started malfunction natomiast past sontinuous to - I was flying. Wyraźnie past continuous (was flying) tyczy się dłuższej akcji natomiast past simple (started malfunction) tyczy się akcji któtszej.
11. Ziutek will be a good pilot, he practices flying on the simulator a lot. Tutaj mamy - will be a good pilot - ponieważ jest to nasze przekonanie a jak wiadomo, te wyrażamy używające will.
12. Tomorrow I am goint to Janek at 3 o'clock. Czas present continuous użyty do czynności zaplanowanej, która wydaży się w przyszłości.
13. In two days we are visiting our brother. - podobnie jak wyżej.
14. The plane to Berlin takes off at 13:25. Czas present simple użyty do przyszłości, w kontekście regularnych rozkładów jazdy.

Ćwiczenie 2.
Przetłumacz
Present Continuous i Present Simple do przyszłości - Przetłumacz.

1) Idę dziś wieczorem do kina z kolegami.
2) Pociąg odjeżdża o 15:00.
3) Samolot przylatuje za godzinę. (in an hour)
4) Kino otwiera się o 16:00.

Odpowiedzi

1) Today I am going to the cinema with my friends. - Czynność zaplanowana, używamy tu czsu present continuous w ujeciu do zaplanowanej czynności w przyszłości.
2) The train leaves at 15:00. - Czas present simple używamy do określania rozkładów jazdy.
3) The plane arrives in an hour. - Czas present simple do przyszłości.
4) The cinema opens at 16:00. - Czas present simple do przyszłości.

Ćwiczenie 3. Poniższy test obejmuje czasy present simple, present continuous, past simple, past continuous.

1 Kiedy byłem w domu spotkałem matkę.
2 Słońce zawsze świeci bardzo jasno.
3 Nie mogę teraz rozmawiać bo lecę samolotem.
4 Woda wrze w temeraturze 100C.
5 Samoloty latją wysoko.
6 Czy spotkałem Matkę kiedy byłem w domu?
7 Wczoraj byłem w kinie.
8 Czy samoloty lataja wysoko?
9 Czy woda wrzy w temperturze 100C?
10 Kiedy szedłem do domu spotkałem Maćka.
11 Kogo spotkałem kiedy szedłem do domu?
12 Czy samoloty lecą do Nowego yorku teraz? (są na niebie).

Odpowiedzi do powyższych czasów

1 When I was at home I met my mother. Dwa razy mamy past simple, który dotyczy dwóch czynności, które wydażyły się w przeszłości.
2 The sun always shines very bright. Mamy tu proste zdanie w czasie present simple, określające w zasadzie prawo przyrody. Pozatym pojawia się słówko always, które często towarzyszy czasowi present simple.
3 I can't talk right now because I am flying in an airplane. Czas present continuous informuje nas tutaj, że dana czynność dzieje się w momencie mówienia.
4 The water boils at 100 degrees Celsius. Woda wrzy w temperaturze 100 stopni - Poprostu jest to present simple użyty do opisania praw przyrody.
5 Planes fly high. - Present simple określa tu pewną przyjętą, ogólną prawdę.
6 Did I meet Mother when I was at home? - Pytanie w past simple, wiemy, że dotyczy przeszłości ponieważ mamy kontekst określający przeszłość tzn. - when I was at home.
7 Yesterday I was at the cinema. Typowe użycie past simple, wzmocnione użyciem słówka "yesterday" sugerującego przeszłe wydażenie.
8 Do the planes fly high? Zapytanie dotyczące czasy present simple.
9 Does the water boil at 100 degrees Celsius? Proste pytanie dotyczące prawa przyrody więc present simple.
10 When I entered the house I met Maciek. - Tutaj mamy podwójny czas past simple. Raczej typowe użycie, możemy się łatwo domyśłić, że obie czynności wydażyły się w przeszłości.
11 Who did I meet when I was going home. Mamy tutaj zdanie z dwoma czasami, jeden z nich dotyczy dłuższej akcji - I was going home i z racji, że jest to akcja dłuższ używamy past continuous. Pytanie natomist dotyczy krótsza akcja czyli spotkania kogoś. Łatwo można sobie wyobraźić, że idąc ulicą spotykamy kogoś witamy go i idziamy dalej. W takim ujęciu akcja spotkania kogoś jest krótsza niż proces przechadznia się ulicą.


Ćwiczenie 3. Tu mamy do czynienia z czasami present simple, past simple oraz present continuous oraz past continuous.

1. Idę do kina teraz.
2. Zbychu uczy angielskiego.
3. Jacek i Zosia kłamią ciągle.
4. Pada śnieg zwykle w zimie, ale tej zimy pada bardzo dużo.
5. Kiedy byłem w Poznaniu w zeszlym tygodniu, kupłem prezenty świąteczne.
6. Dzieci lubią święta.
7. Kiedy przechodziłem przez ulicę upadłem.
8. Każdej zimy widoczność na lotnisku jest bardzo niewielka.
9. Każdej zimy lotniska są paraliżwowane przez śnieg.
10. Lecieliśmy na wysokości 8000 FT, kiedy nagle spotkaliśmy ciepły front atmosferyczny.

Odpowiedzi

1. Right now I am going to the cinema. Mamy tu czas present continuous ponieważ mówimy o tym co dzieje się akurat teraz - typowy kontekst dla present continuous.
2. Zbychu teaches English. Present Simple ponieważ jest to czynność, którą wykunuje periodycznie, jest to jego zawód.
3. Jacek and Zosia lie all the time.
4. The snow usually falls in the winter, but this winter it is falling very heavily. Mamy tutaj zestawienie dwóch czasów present continuous oraz present simple. Najpierw mamy present simple - (usually falls) ponieważ jest to czynność powtarzająca się, lub nawet prawo przyrodu. Natomiast (this winter ... is fallig) to zdanie, które kontrastuje z present simple i oznacza to co dzieje się "mniej więcej teraz", tzn. this year w kontraście do "usually". Pamiętamy, że ogólno rozumiany kontekst "mniej więcej teraz pasuje nam do present continuous".
5. When I was in Poznań last week, I bought christmas presents. (Last week) sugeruje, że mamy do czynienia z czasem past simple.
6. Children like Christmas. Present simple, ponieważ wyrażamy czyjąć preferencję.
7. When I was crosing the street, I fell.
Dwa zdania jedno krótsze - I fell to past simple, drugie I was crosing the street - continuous, dłuższa czynność. 8. Every winter the visibility at the airport is very poor. Present simple ponieważ mówimy, o tym co dzieje się regularnie.
9. Every winter the airports are paralyzed by snow. Parz wyżej.
10. We were flying at the altitude of 8000 FT, when suddenly we encountered warm atmospheric front. Podobnie jak w zdaniu 7 mamy tu do czynienia z dwiema czynnościami, jedną krótsza - past simple oraz dłuższą - past continuous.