menu.php

Jasno i Klarownie o Czasie Past Simple

Jak tworzymy Past Simple czyli prosty czas teraźniejszy.

Past Simple to czas bardzo podobny do czasu present simple jeśli chodzi o jego tworzenie i układanie pytań. Czas ten wymaga od nas, abyśmy nauczyli się tabelki czasowników. Tak jest to ta tabelka, w której znajdują się trzy czasowniki.

np.: go - went - gone, albo:
cut - cut - cut.

Musimy do czasu past simple wykorzystać drugą formę z tabelki. Pierwsza jest używana do present simple, a trzecia do present perfect. Nie wszystkie czasowniki są w tabelce, w tabelce znajdujemy tylko czasowniki nieregularne. Regularne czasowniki natomiast przeważnie dostają końcówkę "-ed" albo samo "d".
Porównaj czasowniki regularne i nieregularne:

Regularne Nieregularne
talk - talked (mówić, rozmawiać)
walk - walked (iść)
smell - smelled (wąchać)
laugh - laughed (śmiać się)
win - won (wygrać)
go - went (iść)
see - saw (patrzeć, zobaczyć)
eat - ate (jeść)Jak widzimy czas ten składać się będzie więc z czasownika w jednej z tych dwóch form. Dla przykładu:

I went to the church yesterday. (Poszedłem do kościoła wczoraj).
I got up at 7 o'clock today. (Wstałem o siódmej dzisiaj).
Jack and James saw that film last week. (Jack i James zobaczyli ten film w zeszłym tygodniu).

Jak tworzymy pytania w past simple?Odpowiedz jest prosta, podobnie jak w czasie present simple.
Z tym, że tutaj zamiast operatora "do" oraz "does" pojawia się słówko "did" dla wszystkich osób.

Did I kiss Zosia? Pytania z "Czy...?".

W past simple pytania możemy tworzyć przez czasownik posiłkowy "did" oraz bezokolicznik czyli tzw. pierwszą formę z tabelki. Bardzo częstym błędem w początkowej fazie uczenia się języka jest używanie operatora did razem z drugą formą czasownika :

Did he kissed Susan ? powinno to wyglądać tak : Did he kiss Susan?

Na chłopski rozum można by powiedzieć, że już w słówku "did" jest końcówka "d" więc już jej nie dodajemy do czasownika (np: kiss).
Pytania ze słówkami pytającymi
W past simple pytania możemy tworzyć przez słowo pytające (tzw. Wh- word) np:

Why did he kiss Susan?
Who did he kiss?

Inne słowa Pytające to : When (kiedy) ,What
(co), Which (który, która, które), Who (kto), Why (Dlaczego).

Tworząc pytania ze słówkami pytającymi trzeba pamiętać że po słówku pytającym musi wystąpić czasownik posiłkowy "did".

When (słówko pytające) did (operator) he kiss (czasonik bez "d") Susan?
When did he kiss Susan?
Schemat tworzenia pytań wygląda następująo:


past simple graphicPrzeczenia


Przeczenia tworzymy przez wstawienie "did not" przed czasownik w bezokoliczniku :
I did not kiss Susan = I didn't kiss Susan.
We did not go there = We didn't go there.

Uwaga na marginesie: Nie wolno tworzyć pytań poprzez stosowanie was/were oraz operatora did:
Did Jack Was at the party yesterday evening.
Przeczenia tworzymy po prostu przez dodanie "not" po czasowniku :
Jack was not at the party yesterday.
Was not = wasn't
To wszystko w tym rozdziale o past simple.