menu.php

Tworzenie Czasu Present Perfect

Tworzenie Czasu Present Perfect bazuje na operatorze "have" lub "have" oraz trzeciej formie czasownika w tabelce (tzw. past participle).

Przykładowa odmiana wygląda następująco:

I have eaten
You have eaten
He has eaten
She has eaten
It has eaten
We have eaten
You have eaten
They have eaten

Przeczenia wyglądają podobnie:

I have not eaten...
You have not eaten...

Pytania w Present Perfect tradycyjnie możemy tworzyć na dwa sposoby:

- przez słówka pytające: np, who, where, what, when etc...

Who has eaten all the cookies? (Kto zjadł wszystkie ciastka?)
Where have you gone this time? (Gdzie tym razem poszedłeś?)

- przez inwersję

Have you been drinking? (Czy znowu piłeś?)
Has this car ever been repaired before? (Czy ten samochód był wcześniej kiedyś naprawiany?)

Jak widzimy nie ma nic skomplikowanego w tworzeniu Czasu Present Perfect.