menu.php

Zestawienie czasów angielskich


Zobaczymy teraz jak zachowują się zdania w języku angielskim w poszczególnych czasach. Jedno zdanie będziecie mogli porównać w różnych czasach. Jest to znakomita okazja, żeby zrozumieć jak zachowują się poszczególne czasy. Zacznijmy od prostego zdania, które zapiszemy we wszystkich czasach przyglądając się zachodzącym zmianom.

1. PRESENT SIMPLE: I read one book every year (Co roku czytam jedną książkę).

Widzimy tu zdanie w czasie present simple . Dlaczego? ponieważ tyczy się ono czynności powtarzającej się regularnie. Ktoś co roku czyta jedną książkę, i właśnie słowo "co roku" daje nam do zrozumienia, że czynność ta się powtarza.

present simple graphic

2. PRESENT CONTINUOUS: "Go away, I am reading a book! (Odejdz, czytam książkę)".

W tym przypadku mamy do czynienia z czasem present continuous. W momencie mówienia ktoś akurat czyta książkę, jest w trakcie wykonywania danej czynności, więc stosuje czas present continuous. Do czasownika dodajemy końcówkę -ing.

czas present continuous

3. PAST SIMPLE: Last year I read a nice book (W zeszłym roku przeczytałem fajną książkę).

Tym razem mamy do czynienia z czasem past simple . Czas ten typowo używany jest do określenia czynności, i wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości i już się zakończyły. Często towarzyszy temu słowo takie jak "last year", "last night", "yesterday", "two days ago" itd.

czas past simple oska

4. PAST CONTINUOUS: That day, at three o'clock I was reading an interesting book (Tego dnia o trzeciej czytałem interesującą książkę).

"I was reading... to nic innego jak czas past continuous ". Czasu tego użyliśmy tutaj dlatego ponieważ, mówimy w tym zdaniu o wykonywaniu jakiejś czynności. Nie interesuje nas to czy się skończyła czy nie. Najzwyczajniej chcemy powiedzieć, że w przeszłości o danej porze wykonywaliśmy daną czynność.

czas past continuous graf

5. PRESENT PERFECT: I have read three books this year (W tym roku przeczytałem trzy książki).

Widzimy, że ktoś informuje o tym co już zrobił w tym roku, ale w domyśle wiemy, że ten rok jescze trwa, i ktoś może przeczytać jeszcze więcej książek, dlatego właśnie zastosowaliśmy present perfect . Ktoś informuje nas też o czynności dokonanej, ale której dokonać może jeszcze w przyszłości. Podobnie użyjemy present perfect jeżeli powiemy:

I haven't read this book yet (Jeszcze nie przeczytałem tej książki).

Tutaj również ktoś informuje nas, że jeszcze nie przeczytał książki, oznacza to, że może ją jeszcze przeczytać w przyszłości. Ponadto słówko "yet" powinno zaostrzyć naszą czujność, ponieważ często pojawia się w przypadku czasu present perfect.
czas present perfect graphic

6. PRESENT PERFECT CONTINUOUS: I have been reading that book all day (Czytałem książkę cały dzień).

O ile w punkcie 5, czyli w przypadku present perfect, mówiliśmy o tym że dana czynność już została dokonana (I have read a book) i może jeszcze być dokonana w przyszłości, to w przypadku present perfect continuous nie interesuje nas to czy czynność została dokonana (czyli to czy książka została przeczytana). To co nas tu interesuje to to, że ktoś książkę czytał i jeszcze ma okazję ją czytać. Dopiero jak ją tego dnia przeczyta to użyje present perfect i powie "I have just finished the book".
czas present perfect continuous

7. PAST PERFECT: I had read a book before I started reading another one (Przeczytałem ksišżkę zanim zaczęłem czytać nową).

Mamy tutaj przykładowe zdanie w czasie past perfect, co ważne, obie czynności dokonały się w przeszłości. Najpierw ktoś przeczytał jedną książkę, (past perfect) a następnie zaczął czytać następną. Past perfect oznacza czynność, która dokonała sie przed inną czynnością w przeszłości. 
czas past perfect graph
8.PAST PERFECT CONTINUOUS: The book was open on page 16, somebody had been reading it (Książka była otwarta na stronie 16, ktoś ją czytał).

W zdaniu tym użyto past perfect continuous , "had been reading" ponieważ określamy skutek - czytanie książki. W zdaniu powyżej w past perfect skupialiśmy się na tym, co stało się przed innym zjawiskiem (had read the book) jak pokazano w punkcie 7, natomiast tu w punkcie 8 mamy do czynienia z czynnością która trwała, zanim nastapiła druga czynność (had been reading). Jest to zasadnicza różnica pomiędzy past perfect i past perfect continuous.

czas past perfect continuous graphic

9. FUTURE SIMPLE: "If it's so good I think, I will read the book" (Jeżli jest taka dobra to myślę, że tą książkę przeczytam).

Widzimy tu czas przyszły, który stosuje się do decyzji podejmowanych raczej spontanicznie. Ktoś podjął decyzję, żeby przeczytać książkę. Decyzja spontaniczna więc zastosowano czas future simple .
czas future simple graph

10. FUTURE CONTINUOUS: Do not call me tonight because I will be reading a book (Nie dzwoń do mnie dziś wieczór ponieważ będę czytać ksišżkę).

Widzimy, że ktoś chce poinformować o tym, że będzie wykonywał daną czynność w przyszłości. Typowy kontekst dla future continuous. Kładziemy nacisk na fakt wykonywania czynności w przyszłości.

future continuous

11. FUTURE PERFECT: Tomorrow by three o'clock I will have read the book (Jutro do trzeciej przeczytam ksišżkę).

Widzimy, że future perfect informuje nas w tym zdaniu o tym co stanie się i najczęsciej zakończy w przyszłości. Informuje nas o tym co się stanie (will have read the book), a nie o tym co będzie trwało, zapamiętajmy to ponieważ będzie to miało znaczenie w następnym punkcie.
czas future perfect graph

12. FUTURE PERFECT CONTINUOUS: Tomorrow by three o'clock I will have been reading the book for one hour (Jutro do trzeciej, będę czytał książkę przez godzinę).

W tym przypadku użyjemy future perfect continuous .

future perfect continuous graphJakaś akcja się zaczeła (być może już się zaczeła, być może zacznie się w przyszłości, to nas nie interesuje) i trwała, a my używając future perfect continuous chcemy zaznaczyć, że dana czynność BĘDZIE TRWAĆ jeszcze w przyszłości. Nie interesuje nas czy ta czynność się w przyszłosci skończy czy nie.