menu.php

Czasy Past

W tym rozdziale porównywać będziemy czasy Past i tłumaczyć różnice!

Zwróćmy uwagę na takie przykłady:

  • PAST SIMPLE
I ate yesterday. (Wczoraj zjadłem Hamburgera).

Jest to oczywiście czas past simple. Widzimy, że ktoś wczoraj coś tam zjadł, więc jest to czynność która się już wydarzyła i dokonała, czyli jest to typowy kontekst do użycia czasu past simple. Wszystko jasne.

Zobaczmy jak zdanie to będzie wyglądało w czasie Past Continuous.

  • PAST CONTINUOUS
Yesterday at 3 o'clock I was eating a hamburger. (Wczoraj o trzeciej jadłem hamburgera)

Widzimy, że w tym zdaniu mamy do czynienia z czasem past continuous, kontekst się jednak zmienił, tutaj ktoś używa past continuous mówiąc o czynności, która działa się czy też "toczyła się" w przeszłości. Ktoś w danym czasie sobie jadł hamburgera. Kładziemy nacisk na czynność jedzenia hamburgera, ale w przeszłości!

Ok jeśli to jest jasne to popatrzmy na Past Perfect

  • PAST PERFECT
I had eaten a hamburger before you arrived. (Zjadłem hamburgera zanim przyszedłeś).

Tutaj widzimy, że ktoś chce poinformować iż hamburgera zjadł zanim ktoś przyszedł obie czynności działy się w przeszłości, ale jedna z niej wydarzyła się wcześniej niż druga. Ta która wydarzyła się pierwsza używa została w czasie past perfect.

Wydaje mi się, że wszystkie te zdania i kontekst w jakim zostały użyte są jasne. Na kolejnych stronach znajdziecie więcej przykładów dotyczących angielskich czasów past.