menu.php

Wszystko o czasie Present Perfect Continuous


Jeżli już dobrze przyswoiliście present perefct, to tworzenie present perfect continuous czasu nie powinno stanowić problemu. Przypominam, żeby nauczyć się go używać nie wystarczy zaznajomić się z jego budową, trzeba zajrzeć do zakładki użycie czasu present perfect continuous

Ok, Jeśli nasz czasownik jest nieregularny (czyli tzw. past participle. Czas ten tworzymy za pomocą "have" + "been" oraz jakiegoś czasownika w jego podstawowej formie (pierwsza forma z tabelki) trzeciego słówka z tabelki i dodania do niego -ing. 

Dla he, she lub it, czyli czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej użyjemy "has", a nie "have", a następnie tak samo dodamy dany czasownik i do niego końcówkę -ing. i załatwione. Tak to wygląda w praktyce:

I have been driving this car for eight years. (Jeżdżę tym samochodem od ośmiu lat)
Tak jak tłumaczyłem wyżej, mamy tu have + been+ czasownik "drive" z końcówką -ing.

Kiedy "has" a kiedy "have"?

"Has" używamy dla trzeciej osoby liczby pojedynczej czyli po prostu dla she, he, oraz it.

W tym czasie nie ma znaczenia, czy chodzi na o czasownik regularny czy nieregularny bo i tak czas ten tworzymy używając pierwszej formy z tabelki! Pełna odmiana będzie wyglądała następująco:

I have been drinking
You have been drinking
He has been drinking
She has been drinking
It has been drinking
We have been drinking
You have been drinking
They have have been drinking

Widzimy, że czasownik wgląda tak samo we wszystkich formach!


Pytania w Present Perfect Continuous

Jeśli chodzi o pytania to, można je tradycyjne tworzyć przy użyciu słówka "cz", i wtedy będą one wyglądały następująco:
Have you been driving a car today morning? (Czy jechałeś samochodem dzisiaj rano?).
Naturalnie, pytanie to zostało stworzone przez wstawienie na początek słówka "have".
Na początek może powędrować też słówko "has", i stanie się tak jeśli pytanie dotyczy he, she, albo it

Has he ever been to Spain? (Czy on kiedykolwiek był Hiszpanii?).
Has she ever been to Spain?
Has it ever been to Spain?

Pytania jak i w innych czasach można też tworzyć za pomocą słówek pytających. Również w tym czasie schemat tworzenia pytań ze słówkami pytającymi wygląda tak samo, najpierw słówko pytające, następnie operator (have lub has), a następnie been i czasownik z końcówką -ing zdania, zobaczmy

Na marginesie przypominam, że słówka pytające to np. who, where, when itd.

Who has been writing this letter all morning?
(Kto pisze/pisał ten list cały ranek?)
What have you been doing the entire week?
(Co robiłeś cały tydzień)

Przeczenia w Present Perfect Continuous


Przeczenia tworzymy przez wstawienie "has not been doing lub have not been doing": (has dla, he, she albo it)

I have not been writing the letter all morning. (Nie pisałem listu cały ranek).
He has not been working for a month. (On juz od miesiąca nie pracuje).

Jak widzicie not wędruje po has albo have.
Wydaje mi się, że są to najważniejsze informacje dotyczące present perfect continuous.