menu.php

Wszystko o Past Simple

Czasu Past Simple używamy wtedy gdy mówimy o czymś co stało się w przeszłości np:

Freud wrote many interesting books. (Freud napisał wiele interesujących książek).
Einstein created a smart theory. (Einstein stworzył mądrą teorię).

Używając tego czasu chcemy zaznaczyć, że to, o czym mówimy już się dokonało. Czynność ta miała już miejsce w przeszłości. Zakończyła się i już.

I watched a football match last evening. (Obejrzałem mecz piłkarski wczoraj wieczorem).
Did you watch that film last week? (Czy oglądałeś ten film w zeszłym tygodniu?)
No, I didn't watch that film last week. (Nie, nie oglądałem tego filmu w zeszłym tygodniu).

Zobaczmy ośkę dla Past Simple:

czas past simple

Past simple często pojawia sie w otoczeniu takich wyrazów jak "last week", "yesterday", "last summer", "two days ago". Wszystkie one sugeruje akcję, czy czynność, która wydażyła się w przeszłości.