menu.php

Future Perfect


Czasu future perfect wcale nie jest trudny, i łatwo go zrozumieć, jeśli skontrastujemy go z czasem future continuous. Zajmiemy się tym w zakładce omawiającej różnice między czasami przyszłymi: czasy future. Teraz natomiast zajrzymy na co zwracamy uwagę kiedy używamy właśnie tego czasu.

Przede wszystkim w future perfect chodzi o to, że coś już w przyszłości zostało zrobione lub się wydarzyło. Używamy tego czasu, żeby zaznaczyć, że coś w przyszłości będzie miało miejsce i się dokona. Ok, zobaczmy co nam pokażą przykłady.

By 3 o'clock I will have written the letter. (Do trzeciej już napiszę list).

NAPISZĘ LIST! I to jest tutaj ważne, future perfect zaznacza, że czynność zostanie dokonana! To nas tutaj interesuje. Popatrzmy:

In two years I will have built my house. (Za dwa lata już zbuduję dom/ skończę budować dom). 

Nie interesuje nas kiedy zaczełem dom budować, to co nas interesuje to fakt, że za dwa lata budowa domu już zostanie dokonana, zakończona.

By the time we arrive at the cinema, the film will have already started. (Film już sie zacznie zanim my dotrzemy do kina.)

Interesuje nas to, że w pewnym momencie w przyszłości (kiedy my już dojedziemy do kina) pewna czynność już zostanie dokonana. Więcej o tworzeniu tego czasu znajdziecie w zakładce tworzenie future perfect.

future perfect graphic