menu.php

Czasy Future

W tym rozdziale porównywać będziemy czasy Future i tłumaczyć różnice!

Zwrócimy uwagę na takie przykłady:

  • FUTURE SIMPLE
"I am hungry, I think I will eat a hamburger". ("Jestem głodny, myślę, że chyba zjem hamburgera").

Jest to oczywiście czas future simple czyli "will". Ktoś spontanicznie zdecydował, że zje hamburgera, nie jest to czynność, która została zaplanowana skrupulatnie, ale która została podjęta raczej spontanicznie czyli jest to typowy kontekst do użycia czasu future simple. Wszystko jasne.

Zobaczmy jak zdanie to będzie wygl±dało w czasie future continuous.

  • FUTURE CONTINUOUS
Tomorrow at 3 o'clock I will be eating a hamburger. (Jutro o trzeciej będę jadł hamburgera)

Widzimy, że w tym zdaniu mamy do czynienia z czasem future continuous, kontekst się zmienił w porównaniu z ostatnim czasem, tutaj ktoś używa future continuous mówić o czynności, która będzie działa się, czy też "toczyła się" w przyszło¶ci. Ktoś juto o danej porze co będzie sobie jadł hamburgera. Kładziemy nacisk na czynność jedzenia hamburgera, ale w przyszłości!

Ok je¶li to jest jasne to popatrzmy na Fture Perfect

  • FUTURE PERFECT
By the time you arrive I will have eaten the hamburger. (Zanim ty przyjedziesz ja już zdążę zjeść tego hamburgera/ Zjem hamburgera zanim ty przyjedziesz)

Tutaj widzimy, że ktoś chce poinformować iż hamburger zostanie zjedzony w przyszłości Informacja dotyczy dokonanej czynności w przyszłości. Chcemy zaznaczyć, że w przyszłości coś zostanie już dokonane!

Czas future perfect continuous wygl±dać będzie podobnie.

  • FUTURE PERFECT CONTINUOUS
By the time you arrive I will have been eating the hamburger for one hour. (Do czasu kiedy ty przyjedziesz ja będę już jadł hamburgera przez godzinę).

Future Perfct Continuous znajdziemy w drugiej części zdania. W tym zdaniu to czy hamburger zostanie zjedzony, czy nie, nie ma znaczenia. Tutaj liczy się (podobnie jak we wszystkich czasach continuous) sama czynno¶ć. Kto¶ chce poinformować, że w przyszło¶ci kto¶ przez godzinę będzie jadł hamburgera

Wydaje mi się, że wszystkie te zdania i kontekst w jakim zostały użyte s± jasne. Na kolejnych stronach znajdziecie więcej przykładów dotyczących czasów future.