menu.php

Użycie czasu present simple


Czas present simple to czas, który używamy do mówienia o tym co dzieje się ogólnie, w życiu i przyrodzie. Jeśli chcemy podzielić się informacją dotyczącą tego co dzieje się regularnie, co jakiś czas użyjemy właśnie tego czasu. Dla przykładu:

I always go to Italy on Holliday (Zawsze na wakacje jadę do Włoch)
It rains a lot in the Autumn (Jesienią dużo pada)
John never gets up early (John nigdy nie wstaje wcześnie)

Jak zauważyliśmy w pierwszym i ostatnim zdaniu użyliśmy słówek "always" oraz "never". Podkreślają one że coś dzieje się zawsze (always) albo nigdy (never) i bardzo często pojawiają się one z czasem present simple.

Czasu present simple użujemy również kiedy mówimy o rozkładach jazdy dotyczšcych np: pocišgów, samolotów autobusów itp.

The train to Warsaw leaves at 3 o'clock.
The plane departs in two hours.

Zrozumieć użycie czasu present simple pomoże ośka czasu. Jak widać czas ten nie jest stricte teraźniejszy obejmuje on bowiem to co działo się w przeszłości dzieje się w teraźniejszości oraz bedzie się działo w przyszłości. Jeśli powiemy Jacek always eats pancakes (Jacek zawsze je naleśniki) to mamy na myśli, że jadł je w przeszłości, lubi jeść je teraz i będzie jadł je w przyszłości. Czas present simple na ośce czasu wygąda następująco:present simple os czasu
Present simple na osi czasu
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak tworzy się ten czas angielski, więcej informacji znajdziecie w zakładce o tworzeniu czasu present simple.