menu.php

Czasy Angielskie - Zaczynamy!

Czasy angielskie to strona przedstawiająca jak łatwo opanować ten ważny element angielskiej gramatyki. Stale mam wrażenie, że czasów angielskich uczy się w sposób chaotyczny. Trzeba się nastawić, jak opanować je szybciej i prościej. Pokażę, jak można się za nie szybciej zabrać i przedstawię wszystkie niezbędne konteksty w jakich się one pojawiają. Postaram się wszystko uprościć tak tylko jak się da.  Każdy czas podzieliłem na dwie części - część poświęconą użyciu czasu oraz drugą, opisującą jego budowę, tworzenie pytań itd.

Materiały do pobrania

Poniżej znajduš się materiały, które można pobrać w formie PDF.

Moje spojrzenie na czasy angielskie

Największe błędy jakie można popełnić ucząc się czasów to mówienie (wg. mnie), że np. present simple to czas teraźniejszy, albo, że present perfect to też jakaś forma czasu teraźniejszego. Takie rozumowanie często tak samo utrudnia jak uczy. Powiedzmy, że o czasach z serii "past", możemy faktycznie powiedzieć, że odnosi się do przeszłości, ale ogólnie powinniśmy zapomnieć o tym, że czasy present to czasy teraźniejsze, i że się z tym samym co czasy przyszły, przeszły i teraźniejszy w języku polskim. Powtarzam takie porównanie często tylko komplikuje sprawę, zwłaszcza gdy zaczynamy się uczyć czasów. Dla przykładu, czas present continuous możemy użyć do określeania przyszłości (We are playing poker with Maciek tonight.), jak więc możemy mówić, że jest to czas teraźniejszy? Czasów angielskich używamy zgodnie z kontekstami w jakich się pojawiają a nie koniecznie zgodnie z tym że nazwa "present" wyklucza ich użycie do określenie czegoś co działo się również w przeszłości. W zdaniu "Zbychu goes to school every day", które jest w present simple, zawarto też informacje, że Zbychu również w przeszłości chodził do szkoły i będzie do niej chodził w przyszłości. Więcej o kontekście w jakich używa się czasów znajdziecie na wyżej zamieszczonych stronach.


Moje dwa chwyty na czasy angielskie

W zasadzie to jakiego czasu użyjemy zależeć będzie, tak jak wyżej wspomniałem od kontekstu, ale możemy zauważyć pewną prawidłowość:

1) Po pierwsze mówiąc coś, zastanów się czy chcesz zaznaczyć, że coś zostało zrobione, dokonane i koniec. To wykluczy nam użycie czasów continuous, które wyraźnie zaznaczają, że dana akcja się toczyła, toczy lub będzie toczyć w przyszłości. Zaznaczanie, że dana czynnośc została dokonana często sugeruje użycie czasów simple, albo perfect. Zdanie "I went to school" (Past Simple)informuje nas, że ta czynność została już dokonana, "I have written three letters since morning" (Present Perfect) zdanie to daje nam do zrozumienia, ze ktoś napisał już trzy listy, czyli dokonał już tej czynności. To, że jest to zdanie w czasie perfect informuje dodatkowo, że okres czasu, o którym mówimy jeszcze trwa i ktoś może dokonać czynności napisanie jeszcze kilku listów.

2) Zastanów się czy, mówiąc chcesz zaznaczyć, coś akurat było robione, że chcesz podkreślić, że jakaś czynność była wykonywana. Informujesz o wykonywaniu czynności bez znaczenia, czy zostało dokonana, zakończona czy nie. W takim wypadku często mamy do czynienia z czasamy continuous np.: "I was repairing a car yesterday" - wczoraj ktoś naprawiał samochód. W tym przypadku ktoś chce powiedzieć, że naprawiął samochód ale nie, że skończył go naprawiać, po prostu ktoś mówi o trwaniu czynności. Podobnie I will be repairing a car - ktoś mówi, że w przyszłości będzie w trakcie wykonywania danej pracy.

Z czasem poznacie różne konteksty w jakich używa się czasów angielskich i będziecie je w stanie lepiej rozróżniać, ale wydaje mi się, że te dwie zasady, które wyżej przedstawiłem mogą się wam spodobać i przydać, kiedy będziecie wybierali czasy.

Na następnych stronach a zwłaszcza na stronach z przykładami będę te zasady wyjaśniał dalej. Trochę cierpliwości a nie będziecie mieli problemów by wybrać odpowiedni czas angielski.

Autor jest fanem i nauczycielem języka angielskiego oraz pasjonatem tłumaczeń konferencyjnych. Kliknij tu, by dowiedzieć się więcej o autorze.